Address:

-Front Abouhrieda round point near Alqouds Mosque - Aljoumhouria street.

-20th of Ramadan (11th of june previously) near Soug Aljoumaa bridge.

Tripoli : 0918210000 - 0918210001